Winnice Podkarpacia
Wino mszalne - sklep katolicki
24 maj

Wino mszalne na Podkarpaciu

Dariusz Rosół z Przeworska, to jedyny jak dotąd producent wina mszalnego w województwie podkarpackim, ale i w całym kraju.

Zezwolenie na produkcję i dystrybucję wina mszalnego uzyskał on od metropolity przemyskiego, arcybiskupa Józefa Michalika, który po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy, biorąc pod uwagę wymogi prawa kanonicznego, w 2015 r. nadał Panu Dariuszowi status Zaprzysiężonego Producenta Wina Mszalnego. Ponieważ do tej pory w naszym kraju nikt nie zajmował się produkcją wina służącego do celebracji Eucharystii – jest to wydarzenie wręcz historyczne.

Skąd się bierze wino mszalne

Eucharystia, którą w kościele katolickim, prawosławnym jak i grekokatolickim sprawuje się codziennie – nie może obejść się bez wina mszalnego, które w czasie liturgii eucharystycznej zamienia się w krew Chrystusa. Aby jednak wino mogło być używane w czasie mszy świętej musi spełniać określone w prawie kościelnym warunki. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. określa bardzo szczegółowy wymogi stawiane producentom wina mszalnego. Przede wszystkim musi ono być naturalne, z owocu winnego – nie może być dosładzane.

Przy produkcji wina mszalnego nie można używać żadnych dodatków, poza dozwolonymi – prosiarczanami, służącymi do konserwacji. W ramach wyjątków możliwe jest również stosowanie wina z moszczu siarkowanego.

Wino mszalne w sklepie online

Wino mszalne w sklepie online

Rodzaje win mszalnych

Nie ma znaczenia, czy wino jest wytrawne, słodkie lub półsłodkie. Również kolor wina mszalnego nie został jednoznacznie, określony jednak przyjęło się, że w kościele Zachodnim używa się wina białego. Wynika to przede wszystkim z wygody – łatwiej usunąć ewentualne plamy z bielizny kielichowej, obrusa ołtarzowego czy szat liturgicznych. W kościele Wschodnim zdecydowanie bardziej popularne jest czerwone wino mszalne, które barwą nawiązuje do krwi Chrystusa. Tradycją i nawykiem stało się już, że Kościół sprowadza wino tylko z atestowanych winiarni. Do tej pory popularne były przede wszystkim wytwórnie z Austrii, Hiszpanii, Węgier, Kanady i Mołdawii czy Niemiec, mamy jednak nadzieję, że i podkarpacka winiarnia wkrótce będzie równie popularna, jak te zagraniczne.

Wino mszalne można kupić w sklepach i hurtowniach z dewocjonaliami i artykułami liturgicznymi. Z uwagi na jego przeznaczenie, sprzedawane jest wyłącznie w celach liturgicznych.


Udostępnij ten wpis na portalach społecznościowych.